Γιατί να επιλέξετε υπηρεσίες στο Cloud :

Ευελιξία: Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης μεταβάλλονται δυναμικά, από μέρα σε μέρα. Μέσα από τις cloud υπηρεσίες ο πελάτης αποκτά ευελιξία και άμεση πρόσβαση στις δικές του υποδομές προκειμένου να καλύψει νέες ανάγκες και να κάνει χρήση των πόρων που χρειάζεται, χωρίς να επενδύει σε υποδομές που υποαπασχολούνται ενώ όταν οι ανάγκες αλλάξουν με την ίδια αμεσότητα μπορεί είτε να αναβαθμίσει είτε να υποβαθμίσει τους πόρους που έχει στην διάθεσή του . Ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι σε περίπτωση μετακόμισης της εταιρείας, ο πιο σημαντικός για την λειτουργία της εταιρείας εξοπλισμός που είναι οι servers και είναι ο εξοπλισμός που έχει τις περισσότερες απαιτήσεις σε υλικοτεχνικό επίπεδο και φυσικά ο πιο δύσκολα μεταφερόμενος με υψηλό κόστος απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης παύει να μας απασχολεί και να μας προβληματίζει .

Εξοικονόμηση κόστους : Για την κάλυψη των αναγκών σε υποδομές ΙΤ απαιτούνται υψηλά κόστη αρχικών επενδύσεων σε πάγια, τόσο για τον εξοπλισμό, όσο και για τις υποστηρικτικές υποδομές ενός αξιόπιστου data room (κλιματισμός, UPS, ηλεκτρογεννήτριες , πυρόσβεση – πυρανίχνευση , ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές υποδομές χώρου κ.λπ.). Ταυτόχρονα απαιτούνται συνεχείς επενδύσεις σε συμβόλαια συντήρησης και προσωπικό υποστήριξης.

Με τη μετάβαση στο cloud, όλα τα υψηλά αρχικά έξοδα κεφαλαιοποίησης και διαρκή λειτουργικά έξοδα, μετατρέπονται σε ένα προβλέψιμο μηνιαίο πάγιο μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος ιδίων κεφαλαίων ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται πολύτιμο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να επενδυθεί στην κύρια παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Αδιάλειπτη λειτουργία : Το αρχικό υψηλό κόστος της επένδυσης αποτρέπει τις περισσότερες εταιρείες από την δημιουργία υποδομών DRS (Disaster Recovery Site ) για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (φωτιά, πλημμύρα, κλοπή, σεισμός κ.λπ.).

Έχοντας μια υποδομή στο Cloud έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα ακριβές αντίγραφο των φυσικών υποδομών και των εφαρμογών της εταιρίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της, με ελάχιστο κόστος αρχικής επένδυσης ιδίων κεφαλαίων και χαμηλά μηνιαία λειτουργικά έξοδά .

Γιατί να επιλέξετε την ForeignOffice:

εμπειρία και αξιοπιστία: Η αξιοπιστία και ασφάλεια των υποδομών cloud είναι το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής παρόχου.

Η Foreignoffice δραστηριοποιείται στην αγορά hosted υπηρεσιών ΙΤ και υπηρεσιών Datacenter απο το 2008 . Είναι στελεχωμένη με έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει και την πιο απαιτητική λύση. Στο Datacenter της φιλοξενεί αρκετούς και σημαντικούς πελάτες, οι οποίοι εμπιστεύονται τις υποδομές μας , με κριτήριο την αξιοπιστία και την άρτια τεχνική υποστήριξη.

Υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε :

Servers
1) Linux virtual server
2) Windows virtual server
3) Cloud virtual server
4) Dadicated server

Services
1) Managed Hosting
2) Loadbalancer
3) Firewall
4) Monitoring
5) Backup
6) Storage
7) Microsoft SPLA

Data Center
1) Colocation
2) Facilities
3) Network

Η FOREIGN OFFICE εισάγει τους πελάτες της στη νέα πραγματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με εφαρμογές βασισμένες στο Internet και με την χρήση τεχνολογιών αιχμής.
Στον τομέα αυτό η FOREIGN OFFICE προσφέρει λύσεις για την υλοποίηση της ηλεκτρονική παρουσίας των πελατών της, καλύπτοντας τομείς όπως η εταιρική παρουσίαση και η επέκταση των οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στο Internet και είναι πρωτοπόρος στην εισαγωγή των επιχειρήσεων στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας και του διαδικτυακού μέλλοντος!

Η προσέγγιση ξεκινά με την ανάλυση των αναγκών του πελάτη και προχωρά στον θεμελιώδη σχεδιασμό της ενδεικνυόμενης λύσης. Ακολουθεί ο λειτουργικός σχεδιασμός της εφαρμογής, ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος εργασίας και τέλος η βελτιστοποίηση της λύσης με άμεση και συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον πελάτη.

Στόχος της FOREIGN OFFICE είναι η παροχή λύσεων στους πελάτες της, άμεσα και προσαρμοσμένες στις δικές τους εκάστοτε ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχία, στην χρηστικότητα, στην ταχύτητα αλλά και στην διαφοροποίηση και στην προβολή της εταιρικής ταυτότητας και κουλτούρας της επιχείρησης – πελάτη.

Η FOREIGN OFFICE αντιλαμβάνεται πλήρως το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, τις προτεραιότητες και την σημασία που αποδίδεται στην άμεση, καθαρή και ακριβής πληροφόρηση. Στην σύγχρονη πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης και της οικονομίας της πληροφορίας, οι οργανισμοί έχουν μεταλλαχθεί σε δίκτυα ροής πληροφοριών με στόχο να έρθουν πιο κοντά στον καταναλωτή ενώ η ίδια η πληροφορία αποτελεί πλέον ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας ως όραμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας επιδιώκουμε να καταστούμε πολύτιμος συνεργάτης στην υλοποίηση πρωτοποριακών λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής.

Η FOREIGN OFFICE παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στους πελάτες της:

• Σχεδιασμός & Υλοποίηση Διαδικτυακών Εφαρμογών
• Κατασκευή Ιστοσελίδων & Διαδικτυακών Τόπων
• Φιλοξενία Ιστοσελίδων & Εφαρμογών σε γρήγορους, αξιόπιστους διακομιστές (servers) σε Ελλάδα & Εξωτερικό
• Προώθηση των sites σε μεγάλες μηχανές αναζήτησης
• Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
• Διαχείριση Δικτυακών Διευθύνσεων (.gr, .com, .net, .org, .eu κ.λ.π.)
• Τεχνική Υποστήριξη

Για Περισσότερες Πληροφορίες πατήστε εδώ

Οι απαιτήσεις των χρηστών και οι νέες εφαρμογές, δημιουργούν μεγάλες ανάγκες σε χωρητικότητα γραμμών (bandwidth) για τη μετάδοση δεδομένων και για την υλοποίηση σύγχρονων «απαιτητικών» εφαρμογών, όπως η ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, εικόνας και δεδομένων. Η ForeignOffice έχει εγκαταστήσει ένα σημαντικό αριθμό δίκτυα δεδομένων στην Ελλάδα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με τον όρο δίκτυα δεδομένων περιγράφουμε το σύνολο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που η ForeignOffice προσφέρει στους πελάτες της για τη σωστή ανάπτυξη, υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη, τόσο των τοπικών τους δικτύων (LAN) , όσο και των δικτύων ευρείας περιοχής τους (WAN).

Τα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων σε ένα περιορισμένο γεωγραφικό χώρο. Οι λύσεις που προσφέρει η ForeignOffice, περιλαμβάνουν τη μελέτη, τη σχεδίαση, την προμήθεια εξοπλισμού (Hubs, Switches, Bridges, Routers, Terminal servers), την εγκατάσταση και τη συντήρηση οποιασδήποτε μορφής τοπικού δικτύου, όπως δίκτυα Ethernet & Token Ring και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet και ATM). Η εταιρία, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για διασύνδεση τοπικών δικτύων μέσω δικτύων ευρείας περιοχής. Διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με το Διαδίκτυο (Internet) και τις σχετικές τεχνολογίες και εφαρμογές όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e – Mail), Web servers, Firewalls, συστήματα διαχείρισης κ.ά.

Τα δίκτυα ευρείας περιοχής χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. Η εταιρία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα δίκτυα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις δικτύων WAN που επιτρέπουν εκτός από τη συμβατική μεταφορά δεδομένων, την πλήρη τηλεφωνική διασύνδεση με άριστη ποιότητα, καθώς και την τηλεδιάσκεψη (video conference).

Μελέτες: Εμπεριστατωμένη συλλογή στοιχείων μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και ανάλυση των αναγκών του πελάτη για τη δημιουργία, υλοποίηση και αναδιαμόρφωση δικτύων LAN/WAN/MAN μικρών, μεσαίων και μεγάλου μεγέθους δικτύων, σύμφωνα με τις τεχνολογίες αιχμής και τα παγκόσμια πρότυπα σχεδίασης.

Η εκπόνηση των μελετών πραγματοποιείται από ειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν άριστη γνώση του δικτυακού περιβάλλοντος του πελάτη που υποστηρίζουν και των σύγχρονων τεχνολογιών. Κάθε μελέτη συνιστά ένα αυτόνομο παραδοτέο προϊόν με πλήρη κάλυψη όλων των δικτυακών αναγκών. Ανάλογα με το αντικείμενο της δύναται να πραγματεύεται αντικείμενα όπως:

networking-virtually-benefits
Capacity Planning
Hierarchical Design
Data-Voice-Video Convergence
Quality of Service
Traffic Engineering
Βελτίωση Απόδοσης Υποδομών και Εφαρμογών
Σχεδίαση Δικτύων VPN
Βελτίωση Απόδοσης Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών
Αναβάθμιση Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών

Για Περισσότερες Πληροφορίες πατήστε εδώ

Η ForeignOffice ειδικεύεται στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης Η/Υ και διαθέτει μια σειρά από υπηρεσίες που αφορούν τον έλεγχο και την επισκευή όλων των τύπων υπολογιστών (desktop,notebook, netbook). Κύριο μέλημά μας είναι η υπευθυνότητα, τα άριστα αποτελέσματα, οι πολύ καλές τιμές και φυσικά οι ευχαριστημένοι πελάτες.

Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας, κάνουμε επί τόπου διάγνωση και επισκευή, στις περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι κάτι απλό και μπορεί να λυθεί άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση το παραλαμβάνουμε στο χώρο μας, το επισκευάζουμε και σας το επιστρέφουμε χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από την πλευρά σας.
Οι υπηρεσίες της ForeignOffice χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, το Software (Λογισμικό) και το Hardware(Υλικό). Με τον όρο software εννοούμε το λογισμικό που περιλαμβάνει κάθε υπολογιστής δηλαδή όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα (Microsoft Office, antivirus, internet explorer, adobe reader κλπ). Με τον όρο hardware εννοούμε το υλικό μέρος του υπολογιστη που περιλαμβάνει τη μητρική κάρτα, το σκληρό δίσκο, τη μνήμη RAM, την κάρτα γραφικών και γενικά ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται μέσα στο «κουτί» του και καθορίζει τις δυνατότητες και την απόδοσή του.

Αναλυτικά οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ από την ForeignOffice περιλαμβάνουν:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ SOFTWARE

Εγκατάσταση λειτουργικoύ συστήματος (Windows, Linux, Mac OS)
Εγκατάσταση προγραμμάτων
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backup)
Υπηρεσίες δικτύου και ίντερνετ
Σύνδεση και ρύθμιση νέου υπολογιστή
Απομακρυσμένη βοήθεια (Υποστήριξη εξ’ αποστάσεως)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ HARDWARE

Όλοι μας καταλαβαίνουμε την έννοια του backup όταν πλέον είναι αργά.
Τι ακριβώς είναι το backup;
Είναι η αποθήκευση των δεδομένων του υπολογιστή μας σε ένα διαφορετικό μέσο αποθήκευσης των σημαντικών αρχείων μας, προγραμμάτων ή δεδομένων. Π.χ. ένα έγγραφο του word με σημαντικές πληροφορίες, αν το αποθηκεύσουμε σ’ ένα ξεχωριστό αποθηκευτικό μέσο (εξωτερικό δίσκο ή Cloud disk κ.τ.λ) και όχι στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας, αυτό το θεωρούσαμε backup.
Αυτή η ενέργεια είναι η πιο πρωτόγονη μέθοδος backup, δηλαδή μία χειροκίνητη μορφή Backup.
Πόσες φορές δεν έχει συμβεί να πιστεύουμε ότι έχουμε αποθηκεύσει ασφαλώς τα αρχεία μας, και όταν συμβεί το μοιραίο, να μην βρίσκουμε αυτό που ψάχνουμε;
Όσο απίστευτο και να ακούγετε, δημιουργούμε καθημερινά εκατοντάδες έγγραφα,free-checkστέλνουμε emails, καταγράφουμε αγαπημένες στιγμές σε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο με την οικογένεια μας, αρχεία πελατών, σαρώνουμε έγγραφα, κάνουμε τόσες εργασίες σε ένα εντελώς απρόβλεπτο και εύθραυστο περιβάλλον όπως αυτό του υπολογιστή μας. Ένα περιβάλλον το οποίο σε καθημερινή βάση κινδυνεύει : από την αυξομείωση της τάσης του ρεύματος, από κάθε μορφή κακόβουλων λογισμικών (ιός, worm, Trojans), από υπερθέρμανση κ.α.
Άρα το backup είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για κάθε υπολογιστή ή για κάθε δίκτυο υπολογιστών που κρίνεται αναγκαία η ασφαλή αποθήκευση των αρχείων-προγραμμάτων τους.

Για Περισσότερες Πληροφορίες πατήστε εδώ