ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Δικτυακές Λύσεις

Οι απαιτήσεις των χρηστών και οι νέες εφαρμογές, δημιουργούν μεγάλες ανάγκες σε χωρητικότητα γραμμών (bandwidth) για τη μετάδοση δεδομένων και για την υλοποίηση σύγχρονων «απαιτητικών»
εφαρμογών, όπως η ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, εικόνας και δεδομένων. Η ForeignOffice έχει εγκαταστήσει ένα σημαντικό αριθμό δίκτυα δεδομένων στην Ελλάδα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με τον όρο δίκτυα δεδομένων περιγράφουμε το σύνολο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που η ForeignOffice προσφέρει στους πελάτες της για τη σωστή ανάπτυξη, υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη, τόσο των τοπικών τους δικτύων (LAN) , όσο και των δικτύων ευρείας περιοχής τους (WAN).

Τα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων σε ένα περιορισμένο γεωγραφικό χώρο. Οι λύσεις που προσφέρει η ForeignOffice, περιλαμβάνουν τη μελέτη, τη σχεδίαση, την προμήθεια εξοπλισμού (Hubs, Switches, Bridges, Routers, Terminal servers), την εγκατάσταση και τη συντήρηση οποιασδήποτε μορφής τοπικού δικτύου, όπως δίκτυα Ethernet & Token Ring και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet και ATM). Η εταιρία, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για διασύνδεση τοπικών δικτύων μέσω δικτύων ευρείας περιοχής. Διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με το Διαδίκτυο (Internet) και τις σχετικές τεχνολογίες και εφαρμογές όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e – Mail), Web servers, Firewalls, συστήματα διαχείρισης κ.ά.

Τα δίκτυα ευρείας περιοχής χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. Η εταιρία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα δίκτυα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις δικτύων WAN που επιτρέπουν εκτός από τη συμβατική μεταφορά δεδομένων, την πλήρη τηλεφωνική διασύνδεση με άριστη ποιότητα, καθώς και την τηλεδιάσκεψη (video conference).

Μελέτες: Εμπεριστατωμένη συλλογή στοιχείων μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και  ανάλυση των αναγκών του πελάτη για τη δημιουργία, υλοποίηση και αναδιαμόρφωση δικτύων LAN/WAN/MAN μικρών, μεσαίων και μεγάλου μεγέθους δικτύων, σύμφωνα με τις τεχνολογίες αιχμής και τα παγκόσμια πρότυπα σχεδίασης.

Η εκπόνηση των μελετών πραγματοποιείται από ειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν άριστη γνώση του δικτυακού περιβάλλοντος του πελάτη που υποστηρίζουν και των σύγχρονων τεχνολογιών. Κάθε μελέτη συνιστά ένα αυτόνομο παραδοτέο προϊόν με πλήρη κάλυψη όλων των δικτυακών αναγκών. Ανάλογα με το αντικείμενο της δύναται να πραγματεύεται αντικείμενα όπως:

 • Capacity Planning
 • Hierarchical Design
 • Data-Voice-Video Convergence
 • Quality of Service
 • Traffic Engineering
 • Βελτίωση Απόδοσης Υποδομών και Εφαρμογών
 • Σχεδίαση Δικτύων VPN
 • Βελτίωση Απόδοσης Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών
 • Αναβάθμιση Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών
 • Διαθεσιμότητα

Σχεδιασμός: Αναλύοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή δράση του πελάτη, αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε το κατάλληλο δίκτυο για εσάς, πάντα με προσανατολισμό τις ανάγκες σας, τη μεθοδολογία και λειτουργία των εφαρμογών και λύσεων που θα χρειαστεί μελλοντικά η επιχείρηση σας για να παρακολουθήσει αποτελεσματικά τις τεχνολογικές εξελίξεις, μέσα σε ένα ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες δικτύωσης και λύσεων νέων τεχνολογιών, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων ήδη υπαρχόντων διαδικασιών και τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων υπηρεσιών δικτύου ή τη βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων υπηρεσιών. Συμμετέχουμε ενεργά στην επιστημονική υποστήριξή τους ώστε να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Μετατρέπουμε την πολύχρονη πείρα μας σε χρήσιμες συμβουλές για την επιχείρησή σας, οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητά σας και μειώνουν το λειτουργικό κόστος δικτυακού σας περιβάλλοντος.

Τεχνικές Προτάσεις: Η πολυετής εμπειρία και η βαθιά γνώση των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευση των μηχανικών της ForeignOffice, επιτρέπει την παροχή σύντομων, περιεκτικών και τεκμηριωμένων τεχνικών προτάσεων και λύσεων για την επίλυση πάσης φύσεως δικτυακών προβλημάτων.

Εγκατάσταση: Η επιλογή των κατάλληλων μηχανισμών αποτελεί τη βάση για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των αναμενόμενων υπηρεσιών. Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του ενεργού εξοπλισμού πραγματοποιείται από τεχνικούς εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές.

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση της προτεινόμενης λύσης και απόδειξη της ιδέας (proof of concept) στο ειδικά διαμορφωμένο Lab της ForeignOffice, στο οποίο εξομοιώνεται το δικτυακό περιβάλλον της επιχείρησης σας, με σκοπό την επίλυση τεχνικών δυσκολιών. Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και υπό πραγματικές συνθήκες στο χώρο του πελάτη.

Συντήρηση: Η ForeignOffice αναλαμβάνει τη συντήρηση δικτύων ανεξάρτητα από το αν έχει κάνει η ίδια την εγκατάστασή τους ή όχι και εγγυάται την άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, καθώς και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης προβλημάτων. Η ForeignOffice διαθέτει ποικιλία προγραμμάτων υποστήριξης πελατών, αναλόγως των αναγκών ή/και της κρισιμότητας που έχει στην κάθε επιχείρηση το δίκτυό της.

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουν τα προγράμματα υπηρεσιών της ForeignOffice είναι:

 • On-site επέμβαση
 • Αντικατάσταση εξοπλισμού
 • Αναβάθμιση Λογισμικού

Υποστήριξη: Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει Σύμβαση Συντήρησης με τη ForeignOffice, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα απολαβής τεχνικών υπηρεσιών “ON-CALL”. Με τηλεφωνική κλήση στα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης της ForeignOffice, ορίζεται επίσκεψη τεχνικού στην εγκατάσταση, ο οποίος παρεμβαίνει με τη χρήση ειδικών εργαλείων Hardware και Software για να εντοπίσει και να επιλύσει το πρόβλημα.

Help Desk: Η ForeignOffice για τις ανάγκες υποστήριξης των πελατών της, έχει ήδη υλοποιήσει και λειτουργεί σύστημα Help Desk χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία (HELP Desk Tools) τα οποία αντεπεξέρχονται επιτυχώς στις κλήσεις πελατών, έχοντας δυνατότητα εξυπηρέτησης οποιουδήποτε αριθμού κλήσεων. Ένα επιτελείο εξειδικευμένων τεχνικών, ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε απαίτηση του πελάτη για υψηλής ποιότητας και αξιόπιστης τεχνική υποστήριξη. Οι τεχνικοί του Βλαβοληπτικού Κέντρου είναι όλοι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστικών οίκων και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν σε πρώτο επίπεδο όλες τις κλήσεις για βλάβη.

Traffic Monitoring, Analysis & Reporting: Η επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από την από υπηρεσία παρακολούθησης και καταγραφής βασικών παραμέτρων απόδοσης του δικτυακού εξοπλισμού και ανάλυση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, αποτελούν τη βάση για την υποβολή προτάσεων και λύσεων για την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου, τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του και την αξιολόγηση της ετοιμότητάς του να φιλοξενήσει νέες εφαρμογές.