ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Η FOREIGN OFFICE εισάγει τους πελάτες της στη νέα πραγματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με εφαρμογές βασισμένες στο Internet και με την χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Στον τομέα αυτό η FOREIGN OFFICE προσφέρει λύσεις για την υλοποίηση της ηλεκτρονική παρουσίας των πελατών της, καλύπτοντας τομείς όπως η εταιρική παρουσίαση και η επέκταση των οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στο Internet και είναι πρωτοπόρος στην εισαγωγή των επιχειρήσεων στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας και του διαδικτυακού μέλλοντος!

antiky8hrwn

Η προσέγγιση ξεκινά με την ανάλυση των αναγκών του πελάτη και προχωρά στον θεμελιώδη σχεδιασμό της ενδεικνυόμενης λύσης. Ακολουθεί ο λειτουργικός σχεδιασμός της εφαρμογής, ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος εργασίας και τέλος η βελτιστοποίηση της λύσης με άμεση και συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον πελάτη.

Στόχος της FOREIGN OFFICE είναι η παροχή λύσεων στους πελάτες της, άμεσα και προσαρμοσμένες στις δικές τους εκάστοτε ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχία, στην χρηστικότητα, στην ταχύτητα αλλά και στην διαφοροποίηση και στην προβολή της εταιρικής ταυτότητας και κουλτούρας της επιχείρησης – πελάτη.

Η FOREIGN OFFICE αντιλαμβάνεται πλήρως το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, τις προτεραιότητες και την σημασία που αποδίδεται στην άμεση, καθαρή και ακριβής πληροφόρηση. Στην σύγχρονη πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης και της οικονομίας της πληροφορίας, οι οργανισμοί έχουν μεταλλαχθεί σε δίκτυα ροής πληροφοριών με στόχο να έρθουν πιο κοντά στον καταναλωτή ενώ η ίδια η πληροφορία αποτελεί πλέον ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας ως όραμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας επιδιώκουμε να καταστούμε πολύτιμος συνεργάτης στην υλοποίηση πρωτοποριακών λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής.

Η FOREIGN OFFICE παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στους πελάτες της:

•  Σχεδιασμός & Υλοποίηση Διαδικτυακών Εφαρμογών
•  Κατασκευή Ιστοσελίδων & Διαδικτυακών Τόπων
•  Φιλοξενία Ιστοσελίδων & Εφαρμογών σε γρήγορους, αξιόπιστους διακομιστές (servers) σε Ελλάδα & Εξωτερικό
•  Προώθηση των sites σε μεγάλες μηχανές αναζήτησης
•  Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
•  Διαχείριση Δικτυακών Διευθύνσεων (.gr, .com, .net, .org, .eu κ.λ.π.)
•  Τεχνική Υποστήριξη

Web Site Design & E-commerce

Κατασκευή και δημιουργία προηγμένων ιστοσελίδων τόσο σχεδιαστικά όσο και λειτουργικά:
•  Εταιρικές ιστοσελίδες ενημέρωσης σχετικά με το προφίλ, το όραμα, το σκοπό, την οργάνωση της εταιρίας και αποτελεσματικής προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών
•  Δυναμικά websites παρουσίασης των προϊόντων, με λειτουργικό τρόπο
•  Ε-shops που αποτελούν πρότυπες ιστοσελίδες για e-commerce, αφήνοντας στον χρήστη την καλύτερη δυνατή εμπειρία
•  Portals – Vortals παρουσίασης της ειδησεογραφίας ή ανακοινώσεων

SEO Search Engine Optimization

•  Βελτιστοποίησης των κατατάξεων του website στις μηχανές αναζήτησης και τα directories όπως google, yahoo, msn
•  Μελέτη του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται η ιστοσελίδα ώστε να χρησιμοποιηθούν οι αποτελεσματικότερες λέξεις-κλειδιά

Web Hosting – Φιλοξενία ιστοσελίδων
Φιλοξενία στατικών ιστοσελίδων, δυναμικών websites ή e-shops, σε σύγχρονους servers, σε απόλυτα ασφαλές datacenter.
Οι πελάτες της FOREIGN OFFICE νιώθουν «γρήγοροι» και απολύτως προστατευμένοι από δυσάρεστες εκπλήξεις. Oι υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

web

•  Eπιλογή για Windows ή Linux Servers
•  Αποδοτική anti-spam πολιτική και anti-virus software
•  Ανανέωση του hardware (servers) και fall over
•  Φιλικό στη χρήση Web Email
•  Δυνατότητα φιλοξενίας οποιουδήποτε μεγέθους site και αριθμού email accounts
•  Παροχή στατιστικών με αναλυτική παρουσίαση κίνησης στο site (sceenshots)

Η FOREIGN OFFICE μπορεί να αναλάβει και να διασφαλίσει την ύπαρξη των ποιοτικών εκείνων χαρακτηριστικών που θα καταστήσουν τις οικονομικές πληροφορίες της εταιρίας, χρήσιμες στους χρήστες, δηλαδή:
1.  Αξιοπιστία (έλλειψη λαθών και μεροληψιών, πιστή απεικόνιση)
2.  Συνάφεια (έγκαιρη πληροφόρηση, αξία ανάδρασης ή/και πρόβλεψης)
3.  Συγκρισιμότητα
4.  Κατανοητότητα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

H διαδικασία που ακολουθεί η FOREIGN OFFICE για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου site, βασίζεται στην ανάλυση και συγκεκριμενοποίηση του κοινού (target group) στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης, ώστε η δομή, το σχεδιαστικό στιλ και η λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου να είναι ανάλογες.

Μέσα από την συνέντευξη του συμβούλου με τον πελάτη καθορίζονται οι ανάγκες σχεδιασμού και προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του site σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη:

•  Προσαρμογή του σχεδιαστικού του site στις ιδιαιτερότητες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία
•  Σύγχρονος σχεδιασμός μέσω σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας στατικών ή/και κινούμενων γραφικών και φωτογραφιών
•  Μεγάλη ταχύτητα «κατεβάσματος» των σελίδων του site
•  Εύκολη πλοήγηση και πρόσβαση στην πληροφορία
•  Συχνή ενημέρωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου

Tα στάδια κατασκευής του site που απαιτούνται είναι:

  • Κατοχύρωση domain μορφής www.name.gr. Εάν υπάρχει ήδη κατοχυρωμένο domain μπορεί να γίνει μεταφορά από τον προηγούμενο καταχωρητή.
  • Συνέντευξη με τον πελάτη. Μέσα από την συνέντευξη, ο σύμβουλος της FOREIGN OFFICE φροντίζει:

•  Nα καταγράψει τις ανάγκες του πελάτη, τι στόχο έχει για το site και να κάνει έρευνα αγοράς ώστε καταλάβει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου
•  Να συγκεντρώσει από τον πελάτη το λογότυπο της εταιρίας καθώς και το σκελετό των θεματικών ενοτήτων του site (π.χ. προφίλ, προϊόντα, υπηρεσίες, επικοινωνία κτλ.).
•  Να καταγράψει πιθανές συγκεκριμένες επιθυμίες του πελάτη όσο αφορά το εικαστικό, εταιρικά χρώματα, κτλ

  • Κατασκευή demo του site. Αναπτύσσεται η πρώτη έκδοση του site με βάση τις οδηγίες του πελάτη.
  • Επίδειξη demo. Η πρώτη έκδοση του site «ανεβαίνει» online σε συγκεκριμένο sub domain. Σκοπός του demo είναι για τον πελάτη να εγκρίνει το layout, τα χρώματα και τη δομή του site. Σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητο το feedback από τον πελάτη, για πιθανές παρατηρήσεις – αλλαγές πάνω στο demo και δίνει τα κείμενα και φωτογραφίες που επιθυμεί να εισαχθούν στο site.
  • Επίδειξη Site. O πελάτης βλέπει το site σε ώριμο πλέον στάδιο και δίνει πιθανές τελικές αλλαγές σε λεπτομέρειες του site ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τελευταίες διορθώσεις.
  • Εκπαίδευση στην εφαρμογή διαχείρισης (μόνο για τα δυναμικά sites) και εγκατάσταση email accounts.
  • S.E.O (Search Engine Optimization). Καθορίζονται η ποσότητα και η ποιότητα των λέξεων-κλειδιών καθώς και το κείμενο της πρώτης σελίδας του site και αφού συνταχθούν εισάγονται στις σελίδες και τον κώδικα του site.

Καταχωρείται το site στις μηχανές αναζήτησης (πχ. google, yahoo, in.gr, pathfinder.gr).